Robert Davies Machinery

Rau Rototiller & KRM Pack XR 3Metre Drill

Rau Rototiller & KRM Pack XR 3Metre Drill
Rau Rototiller & KRM Pack XR 3Metre DrillRau Rototiller & KRM Pack XR 3Metre DrillRau Rototiller & KRM Pack XR 3Metre DrillRau Rototiller & KRM Pack XR 3Metre Drill
Go back »
Details:
Manufacturer: Rau & kRM
Model: 3 Metre Rototiller & Drill
Description:
  • Guttler Simplex Roller
  • Suffolk Coulter
  • Following Harrow